suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tilläggsuppgifter som ska lämnas i samband med ansökan

  • Webbsida

Utredningar som krävs vid ansökan om import- och exporttillstånd för narkotika

Tjänster

Ansvarig för texten: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Uppdaterad: 25.1.2021