suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Webbsida

STUK anvisningar / juni 2016, Användning av strålkällor i skolor och vid läroanstalter

Ansvarig organisation: Strålsäkerhetscentralen
Språk: svenska

STUK anvisningar / juni 2016, Användning av strålkällor i skolor och vid läroanstalter

Denna guide visar när strålkällor kan användas vid skolundervisningen utan säkerhetstillstånd som avses i strålskyddslagen (592/1991). Därtill presenteras säkerhetssynpunkter som ska iakttas vid behandlingen av strålkällor. Guiden behandlar användning av strålkällor i grundskolor och gymnasier samt vid yrkesinriktade läroanstalter och anstalter som jämställs med dem. Det rekommenderas att användningen av strålkällor vid skolundervisningen ordnas så att det inte behövs något säkerhetstillstånd.


Användarstöd

Användarstöd för e-jänsten:

Ytterligare information om frågor gällande användningen av strålkällor får du av
+358 759881 
(lna/msa)

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som denna webbsida är relaterad till.