suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen i Nyland

Stödförintegration.fi-webtjänst

  • Webbsida

Stödförintegration.fi är en webbgemenskap för integrationsfrämjande aktörer. Tjänsten främjar samordningen av det integrationsfrämjande arbetet, dialogen mellan aktörerna och det regionala samarbetet.

Basuppgifter

Ansvarig organisation NTM-centralen i Nyland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen i Nyland
Uppdaterad: 12.4.2019