suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Webbsida

Soites Reseservicecentral

Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Språk: finska, svenska

Du kan beställa transport på FCG Tornis webbsida. Du får en bekräftelse 30 minuter från att du gjort beställning till den e-postadress som du meddelat.


Webbsidans adress

http://www.fcg.fi/

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som denna webbsida är relaterad till.