suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Sakkunniga i omställningsskyddsärenden vid TE-byråerna

  • Webbsida

Sakkunniga i omställningsskyddsärenden vid TE-byråerna och kontaktuppgifter.

Tjänster

Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 17.5.2022