suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Rättsgenetisk faderskapsundersökning

  • Webbsida

En rättsgenetisk faderskapsundersökning (DNA-undersökning) görs när det råder oklarhet eller osäkerhet om det biologiska faderskapet. Barnatillsyningsmannen ska beställa undersökningen, om den eventuella fadern begär det eller om barnatillsyningsmannen annars anser att undersökningen är nödvändig. Domstolen kan bestämma att en rättsgenetisk faderskapsundersökning ska göras i ett ärende som gäller ...

Tjänster

Ansvarig för texten: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Uppdaterad: 4.1.2023