suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Områdeseffektivitet

  • Webbsida

Exploateringstalet anger byggnadernas totala våningsyta i förhållande till områdets markareal, dvs. exploateringstalet beskriver områdets täthet (områdeseffektivitet).

Basuppgifter

Ansvarig organisation Sibbo kommun
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 5.9.2020