suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Ofta förekommande frågor

  • Webbsida

Svaren har delats in enligt ämnesområde. Under respektive rubrik finns de mest typiska frågorna inom ämnesområdet och korta svar på dem. Ämnesområdena är exempelvis inteckningar och pantbrev, registre ...

Basuppgifter

Ansvarig organisation Lantmäteriverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 11.1.2022