suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Narkotikakontroll

  • Webbsida

I Finland är det Fimea som verkar som tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt narkotikalagstiftningen. Fimea beviljar import-, export-, tillverknings- och hanteringstillstånd för narkotika för medici ...

Läs mer

Basuppgifter

Ansvarig organisation Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Uppdaterad: 19.1.2021