suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Mera information om servitutsförrättning

  • Webbsida

En nyttjanderätt eller ett servitut kan bildas till förmån för en fastighet på mark som ägs av någon annan. Sådana är exempelvis rätt till väg, brunn, båtplats, bilpats eller placering av elledningar. ...

Läs mer

Basuppgifter

Ansvarig organisation Lantmäteriverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, nordsamiska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 14.8.2020