suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Mer information om handikappservice

  • Webbsida

På webbsidan finns information om Borgå stads tjänster och stödåtgärder för handikappade personer, till exempel olika former av stöd i vardagen och boendetjänster.

Tjänster

Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 5.4.2022