suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Webbsida

Magistraternas prislista över tjänster

Ansvarig organisation: Magistraten
Språk: finska, svenska

Magistraternas gemensamma prislista baserar sig på Finansministeriets förordning om avgifter för magistraternas prestationer.

Magistratens avgiftsfria tjänster är bl.a.

  • Utdrag ur befolkningsdatasystemet eller annan motsvarande handling för ansökan om socialt bidrag eller understöd.
  • Hindersprövning och förrättande av vigsel på magistraten under tjänstetid.
  • Utdrag ur registret över förmynderskapsärenden som för första gången utfärdas till intressebevakaren när intressebevakningen börjar.


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som denna webbsida är relaterad till.