suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Lantmäteriverket: Ansökan om förrättning

  • Webbsida

Genom lantmäteriförrättningar kan man bilda nya fastigheter, bestämma fastigheters utsträckning och ändra rättigheter kopplade till fastigheter.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Sibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 4.10.2019