suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Webbsida

Kriterier för serviceboende med heldygnsomsorg och för anstaltsvård

Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite
Språk: finska, svenska

I bilagan hittar du mer information om kriterierna för serviceboende med heldygnsomsorg och för anstaltsvård.


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som denna webbsida är relaterad till.