suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Kriterier för serviceboende med heldygnsomsorg och för anstaltsvård

  • Webbsida

I bilagan hittar du mer information om kriterierna för serviceboende med heldygnsomsorg och för anstaltsvård.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 8.7.2019