suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Köp utdrag och intyg

  • Webbsida

Du kan beställa följande utdrag och intyg från Lantmäteriverket:

  • Lagfartsbevis
  • Gravationsbevis
  • Fastighetsregisterutdrag
  • Kartutdrag ur fastighetsregistret
  • Intyg över arrenderätt
  • Utdr ...

Basuppgifter

Ansvarig organisation Lantmäteriverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska, nordsamiska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 3.5.2021