suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Kom ihåg när du köper en fastighet

  • Webbsida

Det som köparen behöver veta och ta reda på innan ett fastighetsköp görs. Så här görs ett fastighetsköp.

Tjänster

Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 7.4.2022