suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)

Infra-understöd

  • Webbsida

ARA beviljar infra-understöd för byggande av kommunalteknik i bostadsområden.

Syftet med understödet för kommunalteknik är att inleda och tidigarelägga byggandet av nya bostadsområden i tillväxtcentr ...

Läs mer

Basuppgifter

Ansvarig organisation Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)
Uppdaterad: 15.10.2021