suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kristinestads stad

Hemvård

  • Webbsida

Om du behöver hjälp med daglig vård och omsorg kan du ansöka om hemvård. Med hemvård avses hemservice och hemsjukvård. Inom äldreomsorgens ansvarsområde är dessa verksamheter integrerade. Hemvården ges i eget hem av vårdpersonal enligt uppgjord vård- och serviceplan. Målet är en god vård i trygg hemmiljö i samarbete med hemservice, anhöriga och tredje sektorn. Hemvården består av tre distrikt inom ...

Ansvarig för texten: Kristinestads stad
Uppdaterad: 1.4.2021