suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Webbsida

Hemservice

Ansvarig organisation: Malax kommun
Språk: svenska, finska

Kriterier för hemservice och tjänsternas innehåll beskrivs närmare i broschyren som finns på kommunens webbplats.


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som denna webbsida är relaterad till.