suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Webbsida

Hälsostationer webbsida

Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite
Språk: finska, svenska

Soites hälsostationer betjänar områdets invånare i ärenden som gäller primärvård.


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som denna webbsida är relaterad till.