suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Geriatriska kompetenscentrets webbplats

  • Webbsida

Geriatriska kompetenscentret koncentrerar sig på vården av seniorer. Till kompetenscentret hör ett minnesteam och en poliklinik. En minnesskötare gör minnesundersökningar och ser i samarbete med en geriatriker till att klienten får remiss till laboratoriet och hjärnröntgen. På mottagningen eller under ett hembesök bedömer minnesskötaren klientens hälsotillstånd och hur väl vården lyckats. Dessutom ...

Tjänster

Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 22.8.2022