suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Fullmakt med ansökan

  • Webbsida

I tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande kan man ge eller annullera en fullmakt om ett företag, en förening eller ett annat samfund inte på egen hand kan befullmäktiga i Suomi.fi-fullmakter. Då reg ...

Basuppgifter

Ansvarig organisation Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 5.10.2021