suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Försäljningstillstånd

  • Webbsida

Mer information om ansökan om försäljningstillstånd eller registrering

Basuppgifter

Ansvarig organisation Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Uppdaterad: 18.3.2021