suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Försäljningstillstånd

  • Webbsida

Mer information om ansökan om försäljningstillstånd eller registrering

Tjänster

Ansvarig för texten: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Uppdaterad: 18.3.2021