suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Förhandsanmälan om klinisk prövning av veterinärmedicinska läkemedel

  • Webbsida

Med en klinisk läkemedelsprövning avses en prövning som utförs på det djurslag som behandlingen är avsedd för i syfte att utreda veterinärläkemedlets säkerhet, effekt, absorption, distribution, metabo ...

Läs mer

Basuppgifter

Ansvarig organisation Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Uppdaterad: 18.3.2021