suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Familjedagvård

  • Webbsida

Vi på familjedagvården vill ge ditt barn en god grundvård samt främja ditt barns utveckling och inlärningsmöjligheter i en hemlik miljö.

Barnen får en god grundvård och tar del i olika vardagsrutiner: att äta, sova, vara ute o.s.v. samt att delta i skapande aktiviteter såsom ritande, målande, modellerande, pysslande m.m.

Fri lek är den viktigaste verksamheten i familjedaghemmet. Just leken är av ...

Tjänster

Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 5.8.2022