suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Exportlicensskyldighet utanför EU

  • Webbsida

En exportlicens krävs vid export av ris till länder utanför EU. Den säkerhet som ställs upp är enligt exporten av ris.

Se mer information i handboken Todistustaulukko där produkterna räknas upp med KN-nummer. I handboken finns även de minimimängder som kräver exportlicens.

Tjänster

Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 20.6.2022