suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Exportcertifikat

  • Webbsida

För export (oftast utanför EU/EES) av läkemedel beviljar Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea exportcertifikat (CPP, Certificate of a Pharmaceutical Product) till innehavare a ...

Läs mer

Basuppgifter

Ansvarig organisation Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Uppdaterad: 19.3.2021