suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Egenkontroll för fastigheter

  • Webbsida

Tillsynsplan, blankett för egenkontroll och brandsäkerhetsguide för Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk finns på webbplatsen.

Tjänster

Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 5.1.2023