suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Webbsida

Det öppna publikationsarkivet Julkari

Ansvarig organisation: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Språk: finska, svenska, engelska

Det öppna publikationsarkivet Julkari är i huvudsak ett gemensamt publikationsarkiv för organisationer under social- och hälsovårdsministeriet. I arkivet samlas så heltäckande som möjligt metadatan, dvs. de bibliografiska uppgifterna, för alla organisationers publikationer. En del av publikationerna är också tillgängliga i elektronisk form, i första hand som PDF-filer.

Man strävar efter att de elektroniska publikationerna produceras hinderslösa, så att de är tillgängliga även med hjälpmedel.

Användaren kan söka publikationer antingen från alla samlingar eller begränsa sökningen till en viss organisations samling. I tjänsten finns noggrannare sökanvisningar.


Webbsidans adress

https://www.julkari.fi/

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som denna webbsida är relaterad till.