suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Blanketter och leveransadresser

  • Webbsida

Det finns färdiga blankettmallar för anhängiggörande av en lantmäteriförrättning och ett inskrivningsärende (lagfart, inteckning, inskrivning av en särskild rättighet). Blankettmallen kan fyllas i, dv ...

Basuppgifter

Ansvarig organisation Lantmäteriverket
Område Birkala
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska, nordsamiska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 29.10.2020