suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Blanketter och guider för utdelning i skolan (stöd för mjölk och frukt i skolan)

  • Webbsida

På webbsidan finns blanketter, guider och yrkande på rättelse angående utdelning i skolan. Därtill finns anvisningar för e-tjänsten Nekka för skolmjölkstöd och skolfruktstöd på webbsidan.

Nekka pappersansökning (med hand, alternativ för elektronisk ansökning)

  • Blanketter för registrering och befullmäktigande (nr. 1200, 1201 och 1202)
  • Ansökning om stöd (med pappersblanketterna nr. 561240, 561 ...

Tjänster

Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 20.6.2022