suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Webbsida

Blanketter och guider för utdelning i skolan (stöd för mjölk och frukt i skolan)

Ansvarig organisation: Livsmedelsverket
Språk: finska, svenska

På webbsidan finns blanketter, guider och yrkande på rättelse angående utdelning i skolan. Därtill finns anvisningar för e-tjänsten Nekka för skolmjölkstöd och skolfruktstöd på webbsidan.

Nekka pappersansökning (med hand, alternativ för elektronisk ansökning)

  • Blanketter för registrering och befullmäktigande (nr. 1200, 1201 och 1202)
  • Ansökning om stöd (med pappersblanketterna nr. 561240, 561241, 561242, 1205, 1206, 1207, 1220, 1221 och 1222)
  • Övriga hjälpblanketter (nr. 561246, 561246L, 1208, 1223, 561230 och 561231)

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som denna webbsida är relaterad till.