suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Blanketter och guider för utdelning i skolan (stöd för mjölk och frukt i skolan)

  • Webbsida

På webbsidan finns blanketter, guider och yrkande på rättelse angående utdelning i skolan. Därtill finns anvisningar för e-tjänsten Nekka för skolmjölkstöd och skolfruktstöd på webbsidan.

Nekka pappe ...

Läs mer

Basuppgifter

Ansvarig organisation Livsmedelsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 31.3.2020