suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Webbsida

Arkivregistret Aarre

Ansvarig organisation: Riksarkivet
Språk: finska

Arkivregistret Aarre innehåller information om material som finns i Riksarkivet och som i huvudsak härrör från försvarsmakten och försvarsförvaltningen samt privatarkiv med anknytning till landets försvar. En stor del av Aarre-materialet kan också sökas med hjälp av webbtjänsten Astia. Sådana material är bland annat merparten av försvarsmaktens, försvarsministeriets och skyddskårsorganisationens material från åren 1919–1945 (materialserierna Perus, Sark, Sk och PLM i sin helhet samt en del av T-serien). Via Astia kan du beställa dessa handlingar för nyttjande i Riksarkivets forskarsalar.


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som denna webbsida är relaterad till.