suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation UF-centret

Arbetsgivarens rätt att få ersättning för kostnader för sjömäns resor

  • Webbsida

KEHA/9514/2020: Arbetsgivarens rätt att få ersättning för kostnader för sjömäns resor

Tjänster

Ansvarig för texten: UF-centret
Uppdaterad: 5.7.2021