suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Ansök om inskrivning av arrenderätt eller annan särskild rättighet

  • Webbsida

Det lönar sig att registrera en arrenderätt och en särskild rättighet för att säkerställa dem. En särskild rättighet registreras genom en ansökan om inskrivning av den.

Tjänster

Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 29.11.2023