suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Vuxensocialarbete

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Område

Sibbo
Tjänsten erbjuds på finska, svenska

Vuxensocialarbetet stödjer på ett övergripande och mångsidigt sätt vuxna Sibbobors sociala välbefinnande, funktionsförmåga och kapacitet att klara sig själv vid livets milstolpar. Du kan vända dig till vuxensocialarbetet om du till exempel

- behöver stöd för att hantera och planera vardagen

- är arbetslös och behöver vägledning i anknytning till sysselsättningstjänster

- har det kärvt med boendet eller är bostadslös

- är orolig över din mentala hälsa eller rusmedelsbruk eller de stör ditt liv

- har upplevt en plötslig kris (skilsmässa, problem i människorelationer, dödsfall osv.)

- behöver vägledning och råd i anknytning till socialtjänster eller till exempel invandring

Vuxensocialarbetet är långsiktig och planmässig verksamhet som syftar till att tillsammans med kommuninvånarna hitta metoder som främjar kontrollen över livet. Det grundläggande verktyget består av en bedömning av kommuninvånarens tjänstebehov, som görs tillsammans med invånaren, samt åtgärder och en klientplan som bygger på resultatet av bedömningen.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Servicen tillhandahålls av: 
Sibbo kommun