suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Vuxensocialarbete

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Socialt arbete stöder klienterna i att klara av svårigheter i livet. Det kan gälla frågor som har att göra med livskompetens och ekonomiska svårigheter.

Målet med det sociala stödet är att upprätthålla och främja individers och familjers trygghet och förmåga att klara sig på egen hand.

Socialarbetarna och socialhandledarna ger också råd när klienterna ansöker om olika sociala tjänster och förmåner.

Vuxensocialarbete

Vuxensocialarbete är långsiktigt socialarbete, som grundar sig på en plan som klienten och socialarbetaren gör tillsammans.

Socialarbetarna hjälper med sysselsättning, livshantering, utkomst och oväntade krissituationer. Från och med 1.1.2017 överförs det grundläggande utkomststödet till FPA.

Hälso- och sjukvård

Socialarbetaren ger info eller råd kring sociala förmåner, social service, vård och rehabilitering.

Gör så här

Ring socialarbetarna på telefontiden.

Kontaka socialarbetarna då du funderar på olika utmaningar som uppstår när sjukdom drabbar dig eller dina närstående.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Socialarbetarnas tjänster är avgiftsfria.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Klienten har rätt till bedömning av servicebehovet ifall det inte är frågan om ett tillfälligt behov av stöd som gäller en enskild tjänst.

Bedömningen av servicebehovet ska inledas senast inom sju vardagar från att ärendet har anhängiggjorts då det gäller personer som är äldre än 75 år eller som får det högsta stödbidraget enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp eller då det gäller barn som behöver särskilt stöd. Då ska bedömningen av servicebehovet vara färdigt senast inom tre månader från anhängiggörandet. Samma tidsgränser gäller även bedömningen av behovet av barnskydd om man i samband med bedömningen av servicebehovet även utreder behovet av barnskydd. Servicebehovet brukar ofta förändras med tiden och ska då omvärderas.

Bedömningen av servicebehovet resulterar i en bedömning av servicebehovet. Dokumentet görs alltid upp i samarbetet med klienten och vid behov med dennes närstående.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 14.8.2020