suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Västra Nylands välfärdsområde

Vuxensocialarbete för unga vuxna

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Vuxensocialarbetet för unga vuxna är systematiskt socialt arbete med myndiga unga personer. Du kan kontakta vuxensocialarbetet när du behöver stöd, handledning och rådgivning i olika svåra vardagssituationer. Vi försöker tillsammans hitta sätt att förbättra din livssituation. Vi kan till exempel hjälpa dig med frågor kring sysselsättning, studier, ekonomiska bekymmer eller boende. Vuxensocialarbet ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Servicen är avsedd för dig om du

– är mellan 18 och 29 år gammal

– skulle ha nytta av en bedömning av servicebehovet och/eller en klientplan som görs med en yrkesutbildad person inom socialvården för att identifiera vilka socialservicer som skulle vara till nytta för dig.

Servicen tillhandahålls av

Västra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Västra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Västra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 20.3.2023