suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Vuxenrådgivning

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

På hälsovårdarens mottagning handleds kunderna till att förebygga sjukdomar samt främja hälsan och välbefinnandet. Personer som riskerar att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar eller typ 2-diabetes utgör den största kundgruppen.

Inom vuxenrådgivningen kallar man dessutom in personer för hälsogranskning, t.ex. 40-åriga män, 50-åriga kvinnor, närståendevårdare samt långtidsarbetslösa. Vid behov ger man också personligt stöd för ändring av levnadssätt, såsom viktkontroll, för att sluta röka samt diskussionshjälp för att stöda mental hälsa. Även handledning i samband med nikotinavvänjnings-, viktkontroll-, hälsoskog- och hälsomotion i grupper erbjuds.

Vaccinationer och rådgivning för resenärer är också en del av vuxenrådgivningens verksamhet. En del av vaccineringarna ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet (stelkramp-difteri, polio, mässling-röda hund-påssjuka), som ges avgiftsfritt på hälsocentralen. De övriga vaccinen och malariamedicineringen ska skaffas själv.

Gör så här

Du kan bli hänvisad till vuxenrådgivningen av en läkare eller en sjukskötare, men du kan också själv kontakta en hälsovårdare ifall du behöver råd för att främja eller upprätthålla din hälsa. Du kan reservera tid till mottagningen eller fråga råd per telefon.

Om du är på väg på resa är det viktigt att se till att ha ett sådant vaccinationsskydd och malariamedicinering som behövs i resemålet. Kontakta Vuxenrådgivningen i god tid för att få det behövliga vaccinationsskyddet, senast 2-6 mån. före resan.

På Mina Kanta-sidor kan du se dina recept och uppgifter om expediering av dem, anteckningar som rör din vård, laboratorie- och röntgenundersökningar samt uppgifter om barn under 10 år som du har vårdnaden om. Efter hand blir det möjligt att se uppgifter om barn i åldern 10–17 år, när man inom hälso- och sjukvården har gjort de nödvändiga ändringarna i patientdatasystemen. På Mina Kanta-sidor kan du be att få recept förnyade samt spara ditt livstestamente och din donationsvilja. På Mina Kanta-sidor kan du också hålla koll på ditt välbefinnande och läsa dina uppgifter som sparats med en hälsoapplikation.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 27.10.2021