suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Visning av tomtens höjdläge, utmärkning av byggnadsplats och syn av byggnaden

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Raseborgs stad
Område: Raseborg
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Tjänsten hör ihop med bygglovsprocessen.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Visningen av tomtens höjdläge kan begäras av kommunens fastighetsväsende. Visning av tomtens höjdläge är en mätningsåtgärd som visar byggplatsens höjdläge.

Med utmärkning av byggnadsplatsen visas byggnadens planenliga plats. Vid lägessynen konstateras byggnadens plats. Vid behov ges ett utlåtande om det. Slutsynen kan inte utföras innan lägessynen har gjorts.


Servicen tillhandahålls av: 
Raseborgs stad