suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Veterinärtjänster

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Sjundeå kommun
Område: Sjundeå
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Lojos stadsveterinär erbjuder Sjundeås veterinärtjänster.


Gör så här

Tidsbeställning och kontaktuppgifter finns på Lojo stads webbplats.


För vem och på vilka villkor

Kommunen ansvar för grundläggande veterinärtjänster för andra än nyttodjur endast om tjänsterna inte annars är tillgänglig inom samarbetsområdet.

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Veterinärtjänsterna omfattar bedömning och behandling av djurets hälsotillstånd och sjukdomar samt utfärdande av veterinärmedicinska intyg. Tjänsterna omfattar även upprätthållande av djurens hälsa och välfärd, förebyggande hälso- och sjukvård samt vid behov avlivande av djuret.

Kommuner ordnar ofta veterinärtjänster i samarbete med grannkommuner. Kommunen erbjuder grundläggande veterinärtjänster vardagar under kontorstid och brådskande veterinärhjälp dygnet runt. Tjänsterna gäller i synnerhet nyttodjur. Kommunen kan ha kommunala veterinärer, eller ingå avtal om tjänsterna med en privat aktör som erbjuder veterinärtjänster.