suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Veterinärtjänster och djurskydd

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

Syftet med djurskyddslagen och -förordningen är att på bästa möjliga sätt skydda djur mot lidande, smärta och plåga samt att främja djurens välbefinnande och god behandling av djur. För stadens veterinärmedicinska tjänster ansvarar två stadsveterinärer.

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Esbo stad

Ansvarig för tjänsten

Esbo stad
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 9.6.2023