suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors

Verksamhet i lekparker för skolelever

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Miljön som har planerats för utomhusverksamhet för barn möjliggör lekar och fysiska aktiviteter enligt barnets eget tycke. Barnen är försäkrade under verksamhetstiden i lekparken. Lekparksverksamhet för skolelever ordnas i huvudsak på finska. Alla barn är välkomna att delta i verksamheten.

Lekparkens personal, socialhandledare och ledare har utbildning inom pedagogik eller social- och hälsovårdsbranschen. Ledarna tar hand om barnens och verksamhetsmiljöns säkerhet i lekparkerna. 

Ledarna sörjer för barnens och verksamhetsmiljöns säkerhet i lekparkerna.

Verksamheten börjar efter skoldagen och slutar kl. 16.00 eller 16.30.

Man ska anmäla sig till den ledda lekparksverksamheten för skolelever. Verksamheten är avgiftsfri.

Anmälningstiden för höstens verksamhet börjar i mars. Det är möjligt att anmäla sig när som helst under verksamhetsperioden.

Ledd verksamhet arrangeras både inom- och utomhus. Verksamheten är mångsidig och baseras på lek, motion, konst och kulturarv och möjliggör positiva inlärningsupplevelser. I lekparken är barnen aktiva aktörer; planeringen och genomförandet av verksamheten baseras på barnens önskemål och behov.

Barnet kan delta i verksamheten varje dag eller oregelbundet. Vårdnadshavaren ska meddela personalen i lekparken vilka dagar barnet inte deltar i verksamheten, vilken tid barnet ska gå hem samt om barnet kan gå hem på egen hand. Om barnet inte kommer till lekparken när hen ska eller om hen lämnar lekparken under verksamhetstiden utan att berätta om det för ledarna kontaktar vi vårdnadshavaren.

För vem och på vilka villkor

Morgon- och eftermiddagsverksamheten är avsedd för elever i första och andra klass och elever som får särskilt stöd i alla årskurser.

Verksamheten är avsedd för lågstadieelever. Lekparksverksamheten för skolelever arrangeras som en form av öppen småbarnspedagogik enligt Helsingfors stads plan för småbarnspedagogik.

Barnet ska anmälas till den ledda verksamheten och det avgiftsbelagda mellanmålet eller till den ledda verksamheten (barnet kan ha egen matsäck med sig i lekparken). Priset på mellanmålet är 36,10 €/månad. Man kan ansöka om befrielse från mellanmålsavgiften.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever i första och andra klass samt elever som får särskilt stöd i alla årskurser kan söka till den grundläggande utbildningens morgon- och eftermiddagsverksamhet. Morgon- och eftermiddagsverksamhet kan i regel ordnas vardagar kl. 7-17.

Verksamheten har som mål att stöda barnens utveckling, främja välbefinnande och jämlikhet, förebygga utanförskap och öka delaktigheten.

Kommunen ansvarar för morgon- och eftermiddagsverksamhetens helhet. Kommunen kan ordna verksamheten själv eller tillsammans med andra kommuner eller skaffa tjänsterna av föreningar, samfund och företag. Kommunen är emellertid inte skyldig att ordna verksamheten. Skolans klubbverksamhet eller grundläggande konstundervisning kan också vara morgon- eller eftermiddagsverksamhet. Kommunen beslutar om beloppen på månadsavgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenFostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 20.1.2022