suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors

Verksamhet för spädbarnsfamiljer i lekparker och familjehus

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Som en fortsättning på rådgivningens familjeträning ordnar lekparker och familjehus verksamhet för spädbarnsfamiljer för Helsingforsfamiljer som fått sitt första barn.

Inom verksamheten för spädbarnsfamiljer behandlas följande ämnen:

- Tillsammans med spädbarnet - vad är tidig växelverkan?

- Att orka i vardagen, att vara förälder

- Spädbarnets dygns- och sömnrytm

- Tjänster för barnfamiljer: presentation av dagvård och tandvård två gånger per år.

Verksamheten är avgiftsfri för familjerna.

För vem och på vilka villkor

Verksamheten för spädbarnsfamiljer är avsedd för Helsingforsfamiljer som fått sitt första barn.

Deltagandet påverkar inte hemvårdsstödet som betalas av Fpa.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den öppna småbarnsverksamheten är i synnerhet avsedd för barn som vårdas hemma. Barn och familjer kan som stöd för välbefinnandet få tillgång till mångsidig verksamhet i öppna daghem, lekparker och klubbar.

Klubbverksamheten är ledd och målinriktad. Betoningen ligger på lek, utomhusaktiviteter och trygg samvaro. Utbudet kan bestå till exempel av motions-, kultur- eller naturklubbar. I familjeklubben deltar också föräldrarna.

Förutom kommunerna kan bl.a. församlingar och föreningar ordna klubbar, läger och övriga aktiviteter för barn och deras föräldrar. En del av verksamheten har riktats till hela familjen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenFostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 18.8.2022