suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad

Verksamhet av försöksnatur

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Miljötillstånd behövs inte för sådan kortvarig verksamhet av försöksnatur vars syfte är att testa ny teknik, råvaror eller bränslen, tillverknings- eller förbränningsmetoder eller en reningsanordning eller att i en anläggning eller yrkesmässigt behandla avfall, om detta sker i syfte att klarlägga verksamhetens konsekvenser, användbarhet eller någon annan jämförbar omständighet. (Miljöskyddslagen 3 ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Ansvarig för texten: Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 19.3.2023