suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Verksamhet av försöksnatur

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Miljötillstånd behövs inte för sådan kortvarig verksamhet av försöksnatur vars syfte är att testa ny teknik, råvaror eller bränslen, tillverknings- eller förbränningsmetoder eller en reningsanordning eller att i en anläggning eller yrkesmässigt behandla avfall, om detta sker i syfte att klarlägga verksamhetens konsekvenser, användbarhet eller någon annan jämförbar omständighet. (Miljöskyddslagen 31 §).

Om verksamhet av försöksnatur görs anmälan, senast 30 dygn innan verksamheten av försöksnatur inleds, till den tillståndsmyndighet som är behörig att besluta om miljötillstånd som gäller sådan verksamhet (den kommunala miljövårdsmyndigheten eller regionförvaltningsverket). Verksamhet av försöksnatur kan till exempel hänföra sig till förberedelser för en miljöinvestering eller test av någon teknisk tillämpning.

Om verksamhet av försöksnatur kan medföra följder som avses i miljöskyddslagens 27 § 2 mom., krävs det dock miljötillstånd för verksamheten.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 23.6.2021