suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Vattentjänster

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Vi levererar dricksvatten av hög kvalitet till invånarna i Sibbo och Östersundom i Helsingfors samt avleder avloppsvatten till Viksbacka avloppsreningsverk för rening. Vi svarar för byggande, underhåll och sanering av vattenlednings- och avloppsnätet.

Med vattentjänster avses vattenförsörjning, det vill säga ledning, hantering och leverans av hushållsvatten samt avledning och hantering av avloppsvatten (avloppssystem).

Gör så här

Ta kontakt med journumret för felanmälan om vattentrycket plötsligt sjunker eller om det finns färg- eller smakfel i kallvattnet och vattnet inte blir normalt trots att man låter vattnet rinna en god stund.

Om läget inte är akut, kan du ta kontakt med respektive ansvarsområde.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Vattentjänsters avgifter består av anslutningsavgifter, bruksavgifter, grundavgifter och serviceavgifter.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 28.9.2020