suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Vårdplanering inom specialsjukvården

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Jakobstads social- och hälsovårdsverket
Område: Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tjänsten erbjuds på: svenska, finska

Vårdplaneraren planerar alla operationer inom våra specialiteter, d.v.s. kirurgi, gynekologi, ögonsjukdomar, öronsjukdomar, munhälsovård, inremedicin och endoskopier i narkos.

För dina kontakter till vårdplaneraren fakturerar vi ingen vårdavgift.

Har du frågor, ta kontakt!


Gör så här

Då du vill annullera, diskutera din operationstid eller få information om kösituationen kan du kontakta vårdplaneraren på telefontiden, måndag, onsdag eller torsdag kl. 9 - 10, tfn (06) 786 2104.


För vem och på vilka villkor

Då läkaren tagit ställning till operation eller åtgärd placerar vi dig i en operationskö. Då vi har fastställt datum för din operation skickar respektive enhet ett kallelsebrev till dig. Det innehåller bl.a. information om eventuella förundersökningar och kontakttillfällen inför operationen.

Tjänsten är avgiftsfri.


Servicen tillhandahålls av: 
Jakobstads social- och hälsovårdsverket