suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Vårdplanering inom specialsjukvård

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Vårdplaneraren planerar åtgärder inom kirurgi, gynekologi, ögonsjukdomar, öronsjukdomar och inre medicin.

Gör så här

Då du vill annullera, diskutera din åtgärdstid eller få information om kösituationen kan du kontakta vårdplaneraren på telefontiden.

För vem och på vilka villkor

Då läkaren tagit ställning till åtgärden placerar vi dig i en kö. Då vi har fastställt datum för ditt ingrepp skickar respektive enhet ett kallelsebrev till dig. Kallelsen innehåller bl.a. information om eventuella förundersökningar och kontakttillfällen inför åtgärden.

Servicen tillhandahålls av

Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Ansvarig för tjänsten

Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 28.7.2020