suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Malax kommun

Vårdnad om barn och umgängesrätt

  • Tjänst
  • Malax
  • Offentlig tjänst

I samband med att föräldrar separerar (gift/sambo) bör de avtala om vårdnad, boende och underhållsbidrag för sina minderåriga barn. Vård- och omsorgsnämnden fastställer avtalet eller så kan parterna föra ärendet till förvaltningsdomstolen för avgörande. På samma gång bör umgängesrätten mellan barn och den förälder barnet inte bor hos fastställas.

Föräldrarna kan också söka medling på basen av Lag ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Malax kommun

Ansvarig för tjänsten

Malax kommun
Ansvarig för texten: Malax kommun
Uppdaterad: 9.12.2019